Добро дошли на портал Комшијске новости

Удружење новинара Србије и Центар за унапређење интеркултуралног дијалогa "In medias res" основали су сајт Комшијске новости, једини сајт и медиј који објављује текстове из мањинских медија на српском језику и преноси текстове из мањинских штампаних медија који немају онлајн издање.Циљ оснивања сајта јесте подршка остваривању права националних мањина на информисање, као и помоћ и дистрибуција садржаја штампаних медија на језицима националних мањина.

Најновије вести
Најновије вести

Архива

Прес Клипинг

Архива

Интервју

Архива

Конкурси
Инфо Киоск